OK
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ ΑΠΟ GOOGLE CHROME
'Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ BROWSER ΣΑΣ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – Η ΓΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Η εταιρεία «MONDELEZ Europe Services GmbH-Υποκατάστημα Ελλάδας,» η οποία παρέχει υπηρεσίες προώθησης (marketing) των προϊόντων «Lacta»  (εφεξής καλούμενη «Εταιρεία»), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.thetasteoflove.gr την παρούσα ενέργεια με τίτλο “Η Γεύση της Αγάπης” (εφεξής «Ενέργεια»). Διαχειριστής της Ενέργειας είναι η εταιρεία OGILVY ONE (εφεξής «η Διαχειρίστρια»).

Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων. Αν ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της Ενέργειας, οφείλει να μην προχωρήσει στη διαδικασία συμμετοχής. Η συμμετοχή στην Ενέργεια δεν επιφέρει κάποιο βραβείο ή άλλο είδους δώρο.

Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές των παρόντων όρων και, εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας, τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την Ενέργεια ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών.

Λίγα Λόγια για την Ενέργεια:

Η Ενέργεια είναι συμβατή τόσο από υπολογιστή όσο και από mobile συσκευές και για τη συμμετοχή του χρήστη προϋποθέτει, α) σύνδεση στο Internet, β) λογαριασμό στο Facebook ή στη Google γ) αποδοχή των όρων.

Οι χρήστες που θα μπαίνουν στο site της Ενέργειας www.thetasteoflove.gr καλούνται να δώσουν τη δική τους εκδοχή στο ερώτημα «Τι γεύση έχει η αγάπη» είτε ανεβάζοντας φωτογραφία, είτε γράφοντας κείμενο μέχρι και 500 χαρακτήρες.

Το site κάνει χρήση τεχνολογίας Artificial Intelligence και με τα δεδομένα (φωτογραφίες – κείμενα) που θα ανεβάζουν οι χρήστες με εργαλεία μηχανικής μάθησης, θα αναλύονται patterns και κοινά χαρακτηριστικά στα περιεχόμενα των δεδομένων ώστε να ομαδοποιούνται ανάλογα στο DATA CLOUD.

Το DATA CLOUD έχει βασιστεί στο Cloud Vision API της Google και χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να διακρίνει τι απεικονίζεται στην κάθε εικόνα. Η διαδικασία είναι αυτόματη.

Οι έννοιες που εμφανίζονται στη φωτογραφία / κείμενο περνούν από το Cloud Translation API της Google που τις μεταφράζει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης στην ανίχνευση της γλώσσας και στην αυτόματη μετάφραση.

Τα στοιχεία που ανεβάζει ο χρήστης θα δημοσιεύονται στο DATA CLOUD κατόπιν έγκρισης της Διαχειρίστριας Εταιρίας η οποία δικαιούται να αποκλείσει συμμετοχές κατά την διακριτική της ευχέρεια αν κριθούν ότι δεν συνάδουν με το πνεύμα και σκοπό της ενέργειας, ή προσβάλλουν χρηστά ήθη ή δικαιώματα της Εταιρείας, άλλων συμμετεχόντων ή τρίτων.

Αφού εγκριθεί  η φωτογραφία ή το κείμενο του χρήστη, ο αλγόριθμος data mining Κ-means βρισκει άλλες φωτογραφίες με παρόμοιο περιεχόμενο και τις οργανώνει σε ομάδες.

Στη συνέχεια οι φωτογραφίες και οι έννοιες εντάσσονται σε ένα πολυδιάστατο cloud (DATA CLOUD) που μέσα από τον αλγόριθμο μηχανικής μάθησης t-Distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE) για την ανάλυση των δεδομένων γίνεται multidimensional scaling.

Οι χρήστες μπαίνοντας στο DATA CLOUD μπορούν α) να δουν τις δικές τους εγκεκριμένες συμμετοχές β) συμμετοχές άλλων χρηστών. Σε κάθε συμμετοχή βλέπουν τη φωτογραφία / κείμενο και την αυτοματοποιημένη ανάλυση που γίνεται από το API της Google. 

Επιτρεπόμενη Χρήση / Αναρτήσεις

Οι συμμετέχοντες στην Ενέργεια χρήστες αποδέχονται τους Όρους Χρήσης και αναλαμβάνουν να αποζημιώσουν την Εταιρεία ή/και την Διαχειρίστρια Εταιρεία έναντι  αξιώσεων τρίτων, που θα προέλθουν από τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης. Η χρήση του site επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς  και σε καμία περίπτωση για την πρόκληση βλάβης σε άλλα πρόσωπα. Συγκεκριμένα:

  • Με τη συμμετοχή στην Ενέργεια, οι συμμετέχοντες δίδουν τη συναίνεσή τους α) για την ανακοίνωση, δημοσίευση, συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών τους στοιχείων τους, της προσωπικής τους φωτογραφίας προφίλ και της ανάρτησής τους, είτε αυτή πρόκειται για φωτογραφία, είτε για κείμενο, για λόγους προώθησης και επικοινωνίας της ενέργειας στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση και στον έντυπο τύπο μέχρι το πέρας της ενέργειας, ήτοι 30/04/2018  β) τη δημοσίευση της ανάρτησής τους, είτε αυτή πρόκειται για φωτογραφία, είτε για κείμενο, στα περιεχόμενα του site ή/και σε άλλα site της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας. Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Εταιρεία για την προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της, των ονοματεπώνυμων/ ονομάτων χρήστη, προσωπικών φωτογραφιών και κειμένων/ φωτογραφιών που έχουν καταχωρήσει στο www.thetasteoflove.gr μέσω της τηλεόρασης, του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων και των social media) για σκοπούς προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας. Έτσι, η Εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για σκοπούς προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας τα ονοματεπώνυμα/ ονόματα χρήστη, προσωπικές φωτογραφίες προφίλ και κείμενα/ φωτογραφίες που έχουν καταχωρήσει στο www.thetasteoflove.gr και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα Ενέργεια για α) διαφημιστικούς σκοπούς της ενέργειας και έως το πέρας αυτής, ήτοι 30/04/2018 και β) για αρχειακούς σκοπούς ήτοι παραμονή του site στο διαδίκτυο στο διηνεκές και παγκοσμίως, και γ) για σκοπούς προώθησης των προϊόντων της Εταιρείας γενικότερα.  η δε συμμετοχή στην Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τους προαναφερθέντες σκοπούς των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
  • Οι Συμμετέχοντες αυτά που αναρτούν διασφαλίζουν ότι δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (συμπεριλαμβανομένου copyright στα κείμενά τους, σε φωτογραφίες κλπ) ή συγγενικών δικαιωμάτων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά απόρρητα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή την προσωπικότητα τρίτων, δικαίωμα επί της προσωπικότητας. Σε περίπτωση εμφάνισης προσώπου, διασφαλίζουν ότι έχουν την απόλυτη έγκριση του προσώπου για την ανάρτηση της φωτογραφίας του και είναι οι μόνοι υπεύθυνοι σε περίπτωση προσβολής δικαιώματος τρίτου.
  • Οι Συμμετέχοντες εγγυώνται ότι το κείμενο που θα αναρτήσουν είναι δικής τους επινόησης και δεν είναι αντιγραφή ή παράφραση κειμένου τρίτου και δεν προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτου.
  • Η ανάρτηση, απειλητικών, δυσφημιστικών, προσβλητικών, άσεμνων, προκλητικών, πορνογραφικών ή εμπαθών κατά οιουδήποτε μηνυμάτων, ή οποιουδήποτε άλλου υλικού μπορεί να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορές που συνιστούν ποινικό αδίκημα, ή μπορούν να προκαλέσουν την έγερση άλλων αξιώσεων ή να παραβιάζουν το νόμο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαγράφονται χωρίς περαιτέρω ενημέρωση του χρήστη. 
  • Περιεχόμενο που προσβάλλει την εικόνα της Εταιρείας ή των προϊόντων της, ή τα κρατούντα ήθη, έχει περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο ή υβριστικό ή δυσφημιστικό, θίγει κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, προσβάλλει προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου θα κρίνεται ακατάλληλο και θα απορρίπτεται χωρίς να υποχρεούται η Διαχειρίστρια Εταιρία να αιτιολογήσει την επιλογή της αυτή.
  • Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει τις σχετικές απαραίτητες άδειες των εικονιζόμενων στις φωτογραφίες ή των αναφερόμενων σε κείμενα. Επιπλέον, πριν την καταχώρηση της συμμετοχής τους, οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν λάβει την συναίνεση για την με οιονδήποτε τρόπο χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής από όσους συμμετέχουν στο φωτογραφικό υλικό ή στους οποίους αναφέρονται τα κείμενα που καταχωρούν, και ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια Εταιρεία για κάθε σχετική ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν.
  • Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της προωθητικής ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook, του Google και της σελίδας www.thetasteoflove.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Περαιτέρω, η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει τόσο στην ιστοσελίδα της Ενέργειας όσο και στο Facebook και Google με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρειά έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/ επισκέπτη/ συμμετέχοντα από την Ενέργεια με κάθε νόμιμο τρόπο.

Η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται ή για οιοδήποτε σφάλμα, δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψευδολογία, παραπληροφόρηση, πορνογραφία, αισχρολογία, έκφραση εμπάθειας, κίνδυνο, παρανομία ή ανακρίβεια που πιθανώς εμπεριέχεται σε κάθε τέτοια πληροφορία που ανταλλάσσεται από και προς οποιονδήποτε χρήστη μέσω της Εφαρμογής μας.  Η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία θα σεβαστεί κάθε νόμιμη διαδικασία και κάθε τυχόν απόφαση Δικαστηρίου, που θα την διατάσσει να αποκαλύψει την ταυτότητα οιουδήποτε ανεβάζει πληροφορίες ή υλικό κατά παράβαση των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία και η Διαχειρίστρια Εταιρεία μπορεί επίσης να αποκαλύψει τέτοιες πληροφορίες σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο για την προστασία δικαιωμάτων, της περιουσίας  ή προσωπικής ασφάλειας της της Διαχειρίστριας Εταιρείας Εταιρείας, των πελατών της ή του κοινού.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών με τις εντεύθεν συνέπειες είναι η Εταιρεία. Τα στοιχεία των χρηστών  θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την Διαχειρίστρια Εταιρεία, με την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία. Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του στη διεύθυνση MONDELEZ, Αριστοτέλους 19-21, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 144 52 Αθήνα).  

Τα μη ευαίσθητα στοιχεία των συμμετεχόντων (φωτογραφία – κείμενο) καταγράφονται σε βάση δεδομένων (database) που τηρείται για λογαριασμό της Εταιρείας. Από τεχνικής απόψεως διασφαλίζεται η ασφάλεια και το απόρρητο των εν λόγω στοιχείων.

Εμπορικά σήματα

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας Εταιρείας.

Εγγύηση και Ευθύνη

Το παρόν site και το περιεχόμενό του διατίθενται «ως έχουν» χωρίς οποιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οιασδήποτε εγγύησης περί κυριότητας, εμπορευσιμότητας ή καταλληλόλητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Αναγνωρίζετε με τη χρήση του παρόντος site ότι αυτό γίνεται αποκλειστικά με δικό σας ρίσκο, ότι αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε κόστος σχετίζεται με τη συντήρηση ή επισκευή οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε σε σχέση με την Εφαρμογή μας και ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά σχετίζεται με τη χρήση του site.

Συνδεσμοί (Links) σε άλλες Εφαρμογές, Δικτυακούς τόπους ή Servers

Για τη δική σας ευκολία και διασκέδαση, το site της ενέργειας μπορεί να παρέχει συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους ή εφαρμογές τις οποίες δεν διαχειρίζεται η Εταιρεία ή κάποια από τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες Οι σύνδεσμοί αυτοί δεν σημαίνουν ότι η Εταιρεία ή οιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία ασπάζονται, εγκρίνουν, ή χορηγούν τους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους, τις εφαρμογές ή τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτούς, ούτε η Εταιρεία φέρει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε εσάς από τη χρήση τέτοιων πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση στο site είναι διαθέσιμη μέσω άλλων πλατφορμών ή παρόχων, τους οποίους δεν διαχειρίζεται ή/και δεν ελέγχει η Εταιρεία, συμφωνείτε ότι ενδεχομένως να πρέπει να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης των παρόχων αυτών και να συμμορφωθείτε με αυτούς.

Επικοινωνία

Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στην Ενέργεια βρίσκονται αναρτημένοι στο site www.thetasteoflove.gr . Η παρούσα προωθητική Ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook και το Google, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook και το Google. Για κάθε διευκρίνιση σχετική με την Ενέργεια, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν μέσω της σελίδας της Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/Lacta).